چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

طریق

0
حاشیه

فاطی که طریق ملکوتی سپرَد
خواهد ز مقام جبروتی گذرَد

نابینایی است کو ز چاه ناسوت
بی راهنما به سوی لاهوت روَد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: نتوان یافت
گوهر بعدی: فنا