شمارهٔ ۶۰۷

0
حاشیه

یکی هزار شد از خط سبز، شهرت او
ازین غبار بلندی گرفت رایت او

اگر چه بود گلوسوز آن لب شکرین
شد از خط عسلی بیشتر حلاوت او
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۰۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۰۸
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام