شمارهٔ ۵۹۲

0
حاشیه

ختم است بر خرام تو راه نظر زدن
چون آه صبحگاه به قلب جگر زدن

در خامشی گریز ز گفتار، زان که هست
آن گل به جیب ریختن، این گل به سر زدن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۹۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۹۳
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام