چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۴۹۹

0
حاشیه

در دل است آن کس که از نادیدنش دیوانه ایم
آن که ما را دربدر دارد به او همخانه ایم

بی تکلف یار خود را تنگ در برمی کشد
ما در آیین محبت امت پروانه ایم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۹۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۰۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم