گشایش

صفحه بدون محتوا!

محتوای مورد نظر شما به یکی از دلایل زیر از سایت حذف شده است:


  • نشر این محتوا موجب نقض قوانین کپی رایت است.
  • محتوا متعلق به این گوهر نبوده و یا صاحب آن شخص دیگری است.
  • محتوا برای نشر عمومی مناسب نیست.

گوهر قبلی: نماز بر سجاده سبز
گوهر بعدی: رهایی
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام