چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

در چشم ستاره

0
حاشیه

در پهنه دشت رهنوردی پیداست
وندر پیِ آن قافله، گردی پیداست

فریاد زدم ـ «دوباره دیداری هست؟»
در چشم ستاره اشک سردی پیداست.
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: خط آتش
گوهر بعدی: باغ در پنجره