چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

فقرۀ ۷۹

0
حاشیه

خوش بهر دین‌دوست باش که اهرو (‌اشو ـ مقدس‌) باشی

ز دین دوستی آسمانی شوی
ز داد و دهش جاودانی شوی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: فقرۀ ۷۶، ۷۷، ۷۸
گوهر بعدی: فقرۀ ۸۰