چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی

رباعی شمارهٔ ۶۲

0
حاشیه

مردان رهت واقف اسرار تواند
باقی همه سرگشتهٔ پرگار تواند

هفتاد و دو ملت همه در کار تواند
تو با همه و همه طلبکار تو اند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۱
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۳
چشنواره بهاره بانی مد بازی و سرگرمی