چالش ادبی کاربران برتر کمک در نگهداری سایت
سفارش ویدئوهای کوتاه و تبلیغاتی

رباعی شمارهٔ ۶۱

0
حاشیه

مردان رهت که سرّ معنی‌دان اند
از دیدهٔ کوته نظران پنهان اند

این طرفه تر است، هر که حق را بشناخت
مؤمن شد و خلق کافرش می‌خوانند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۰
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۲
بازی و سرگرمی