چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی

رباعی شمارهٔ ۶۰

0
حاشیه

صاحب نظران که آینهٔ یک دگراند
چون آینه از هستی خود بی خبراند

گر روشنی ای می طلبی، آینه وار
در خود منگر، تا همه در تو نگرند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۵۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۱
چشنواره بهاره بانی مد بازی و سرگرمی