چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی

رباعی شمارهٔ ۱۵

0
حاشیه

ترکیب عناصر ار نگشتی کم و کاست
صورت بستی که طبع صورتگر ماست

بفزود و بکاست تا بدانی ره راست
کاین عالم را مصور کامرواست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۴
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۶
چشنواره بهاره بانی مد بازی و سرگرمی