چالش حفظ شعر

ترانه‌ی کوچک

2
حاشیه

ــ تو کجایی؟
در گستره‌ی بی‌مرزِ این جهان
تو کجایی؟

ــ من در دورترین جای جهان ایستاده‌ام:
کنارِ تو.ــ تو کجایی؟
در گستره‌ی ناپاکِ این جهان
تو کجایی؟

ــ من در پاک‌ترین مُقامِ جهان ایستاده‌ام:
بر سبزه‌شورِ این رودِ بزرگ که می‌سُراید
برای تو.

دیِ ۱۳۵۷
لندن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
با صدای Fatima بشنوید:


با صدای shabi بشنوید:


این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: هجرانی
گوهر بعدی: آخر بازی
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم