چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۵۱

0
حاشیه

نقشی به خیال بسته کاین علم منست
وان لذت او در این زبان و دهن است

عقل ار چه بسی رفت در این راه ولی
یوسف نشناخت عارف پیر من است
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۵۰
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۵۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم