چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۵۰

0
حاشیه

در دیدهٔ ما هر دو جهان آینه است
جانان چو نماینده و جان آینه است

عینیست که باطنا نماینده بود
هر چند که ظاهرا نهان آینه است
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
با صدای shahnaz eidivandi بشنوید:


این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۴۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۵۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم