چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۴۹

0
حاشیه

واصل به خودم عین وصالم اینست
بر حال خودم همیشه حالم این است

در آینهٔ ذات مثالی دارم
تمثال مثال بی مثالم این است
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۴۸
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۵۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم