به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم

غزل شمارهٔ ۱۰۵۹

0
حاشیه

خاکستری نماند ز ما تا هوا برد
دیگر کسی چه صرفه ز تاراج ما برد

نقش مراد مفت حریفی کزین بساط
چون شعله رنگ بازد و داغ وفا برد

آسوده جبهه‌ای که درین معبد هوس
چون شمع سجده بر اثر نقش پا برد

آخر به درد و داغ‌گره‌گشت پیکرم
صد گوی اشک یک مژه چوگان ‌کجا برد

سیل بنای موج همان زندگی بس است
بگذارتا غبار من آب بقا برد

زبن خاکدان دگر چه برد ناتوان عشق
خود را مگر هلال به پشت دو تا برد

محروم دامن تو غبار نیاز من
صد صبح چاک سینه به دوش هوا برد

چشمی که از غبار دلش نیست عبرتی
یارب ‌که التجا به در توتیا برد

حسن قبول جعوه‌کمین بهانه‌ایست
کو دل که جای آینه دست دعا برد

زاهد ز سبحه نعل یقینت در آتش است
درکعبه راه دیر گرفتی خدا برد

کو قاصدی که در شکن دام انتظار
پیغامی از تو آرد و ما را ز ما برد

هرکس به دیر وکعبه دلیلش بضاعتی است
بیدل به جز دلی‌که نداردکجا برد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۱۰۵۸
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۱۰۶۰
بازی و سرگرمی