چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

صفت اصحاب الطریقه

0
حاشیه

رهروانی که وصل اوجویند
معتکف جمله بر در اویند

از وجود جهان خبر‌شان نیست
جز غم او غم دگر‌شان نیست

در جهانند و از جهان فارغ
همه با او، زجسم و جان فارع

سرقدم ساخته چو پرگارند
لاجرم صبح و شام در کارند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.