چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۴۳

0
حاشیه

عالم که امان نداد کس را نفسی
خوابیم نمود در هوا و هوسی

ای بیخبرانِ خفته! گفتیم بسی
رفتیم که قدر ما ندانست کسی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم