چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۸

0
حاشیه

در وقت بیان،‌عقل سخن سنج مراست
در وقت معانی دو جهان گنج مراست

با این همه یک ذرّه نیم فارغ از آنک
گر من منم و اگر نیم رنج مراست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم