چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۷

0
حاشیه

خورشید چو رخ نمود انجم برخاست
فریاد ز جان و دل مردم برخاست

شعر دگران چه میکنی شعر این است
دریا چو پدید شد تیمم برخاست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
با صدای Morteza Toosi بشنوید:


این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم