چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۶

0
حاشیه

اینها که زنظم و نثرِ خود میلافند
میپنداری که موی میبشکافند

نه از سرِ قدرت است کز جان کندن
هر یک به تکلّف سخنی میبافند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم