چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی

شمارهٔ ۱۷

0
حاشیه

از آتشِ عشق چون تو جان افروزی
چون شمع نفس نمیزنم بی سوزی

عمری است که بی تو جان من میسوزد
آخر بر من دلت نسوزد روزی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۸
چشنواره بهاره بانی مد بازی و سرگرمی