شمارهٔ ۵۷

0
حاشیه

هر لحظه دهد عشق توام سرشوئی
تا من سر و پای گم کنم چون گوئی

از هر مژهای اگر بریزم جوئی
تا با خویشم از تو نیابم بوئی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۸
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام