چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۵۶

0
حاشیه

دل از طمع خام چنان بریان شد
از آتش شوقی که چنان نتوان شد

جانی که ز قدر فخر موجوداتست
در راه غم تو با عدم یکسان شد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۷