شمارهٔ ۵۵

0
حاشیه

در عشق نشان و خبر من برسید
وز گریهٔ خونین جگر من برسید

چندان بدویدم که تک من بنماند
چندان بپریدم که پر من برسید
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۶
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام