چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

تک‌بیت شمارهٔ ۷۷۵

0
حاشیه

درآمدم چو به مجلس، سپند جای نمود
ستاره سوختگان قدردان یکدگرند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.