چالش حفظ شعر

تک‌بیت شمارهٔ ۷۷۴

0
حاشیه

رمزی است ز پاس ادب عشق، که مرغان
شب نوبت پرواز به پروانه گذارند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم