چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

تک‌بیت شمارهٔ ۷۷۳

0
حاشیه

بردار نقاب ای صنم از حسن خداداد
تا کعبه روان روی به بتخانه گذارند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.