تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۷

0
حاشیه

بود تا در بزم یک هشیار، ساقی می‌نخورد
باغبان آبی ننوشد تا گلستان تشنه است
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام