چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

بیت ۴۴

0
حاشیه

جایی نرسد کس به توانایی خویش
الا تو چراغ رحمتش داری پیش
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: بیت ۴۳
گوهر بعدی: بیت ۴۵