چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۴۶

0
حاشیه

با یار ز نیک و بد نمی‌باید گفت
هر شب بیتی دو صد نمی‌باید گفت

او عاشق و من عاشق و این مشکلتر
کم قصهٔ او و خود نمی‌باید گفت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۴۵
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۴۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم