چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۴۴

0
حاشیه

باد سحری چو غنچه را لب بشکافت
نور رخ گل روی چو خورشید بتافت

از سایهٔ خرپشتهٔ میمون فلک
در پشته نگه کن که چه سرسبزی یافت؟
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۴۳
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۴۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم