چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

رباعی شمارهٔ ۲۴

0
حاشیه

ای بوده مرا ز جسم و جان هیچ به دست
نابوده زبود این و آن هیچ به دست

از من طلب هیچ نمیباید کرد
زیرا که ندارم به جهان هیچ به دست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۵