چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۱۴۶ - در ذم طمع

0
حاشیه

مذلت از طمع خیزد همیشه
وجودش در جهان نامنتفع باد

طمع آرد به روی مرد زردی
که لعنتهای رکنی بر طمع باد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۷