چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴۵ - در هجا

0
حاشیه

آن خداوندی که سال و ماه را
تکیه بر اجزای روز و شب نهاد

مر موالید جهان را سیزده
اصل و فرع و منشاء و مطلب نهاد

چار سفلی را از آن ام نام کرد
نام آن نه علویان را آب نهاد

هرچه از عالم بخیلی جمع کرد
یک مکان‌شان مطعم و مشرب نهاد

آن بخیل آباد ممسک خانه را
روز فطرت نام او نخشب نهاد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم