چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۴۵

0
حاشیه

ای خداوندان طاق و طمطراق
صحبت دنیا نمی‌ارزد فراق

اندک اندک خان و مان آراستن
پس به یک بار از سرش برخاستن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم