چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۳۸

0
حاشیه

کتاب از دست دادن سست راییست
که اغلب خوی مردم بیوفاییست

گرو بستان نه پایندان و سوگند
که پایندان نباشد همچو پابند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم