چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۳۶

0
حاشیه

آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد
هر کسی را هر چه لایق بود داد

گر توانا بینی ار کوتاه دست
هر که را بینی چنان باید که هست

این که مسکینست اگر قادر شود
بس خیانتها کزو صادر شود

گربهٔ محروم اگر پر داشتی
تخم گنجشک از زمین برداشتی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۷