چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۳۴

0
حاشیه

حرامش باد بدعهد بداندیش
شکم پرکردن از پهلوی درویش

شکم پر زهرمارش بود و کژدم
که راحت خواهد اندر رنج مردم

روا دارد کسی با ناتوان زور؟
کبوتر دانه خواهد هرگز از مور؟

اگر عنقا ز بی‌برگی بمیرد
شکار از چنگ گنجشکان نگیرد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم