چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۲۷

0
حاشیه

برگزیدندت ای گل خرم
از گلستان اصطفی آدم

حلقه‌ای از عبادی اندر گوش
خلعتی از یحبهم بر دوش

دامن این قباه بالایی
تا به خاشاک در نیالایی

ای پریروی احسن‌التقویم
حذر از اتباع دیو رجیم

کادمی کو نه در مقام خودست
اسفل‌السافلین دیو و ددست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۸