چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴

0
حاشیه

چه رند پریشان شوریده بخت
چه زاهد که بر خود کند کار سخت

به زهد و ورع کوش و صدق و صفا
ولیکن میفزای بر مصطفی

از اندازه بیرون سپیدی مخواه
که مذموم باشد، چه جای سیاه
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم