چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۲۳

0
حاشیه

چو بندگان کمر بسته شرط خدمت را
روا بود که به کمترگناه بند کنی

تو نیز بنده‌ای آخر ستیز نتوان برد
خلاف امر خداوندگار چند کنی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۲۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم