چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۱۵

0
حاشیه

نظر کردم به چشم رای و تدبیر
ندیدم به ز خاموشی خصالی

نگویم لب ببند و دیده بر دوز
ولیکن هر مقامی را مقالی

زمانی درس علم و بحث تنزیل
که باشد نفس انسان را کمالی

زمانی شعر و شطرنج و حکایت
که خاطر را بود دفع ملالی

خدایست آنکه ذات بی‌نظیرش
نگردد هرگز از حالی به حالی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۱۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم