چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۰۶

0
حاشیه

گر از خراج رعیت نباشدت باری
تو برگ حاشیت و لشکر از کجا آری؟

پس آنکه مملکت از رنج برد او داری
روا مدار که بر خویشتن بیازاری
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم