چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۷۲

0
حاشیه

آن ستمدیده ندیدی که به خونخواره چه گفت
ملکا جور مکن چون به جوار تو دریم

گله از دست ستمکار به سلطان گویند
چون ستمکار تو باشی گله پیش که بریم؟
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۷۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم