چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۵۵

0
حاشیه

مگسی گفت عنکبوتی را
کاین چه ساقست و ساعد باریک

گفت اگر در کمند من افتی
پیش چشمت جهان کنم تاریک
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۵۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۵۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم