چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۵۲

0
حاشیه

ای که دانش به مردم آموزی
آنچه گویی به خلق خود بنیوش

خویشتن را علاج می‌نکنی
باری از عیب دیگران خاموش

محتسب کون برهنه در بازار
قحبه را می‌زند که روی بپوش
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۵۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۵۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم