چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴۶

0
حاشیه

پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت؟
یکی نصیحت من گوش دار جان عزیز

به دوست گرچه عزیزست راز دل مگشای
که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۴۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم