چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴۵

0
حاشیه

هر چه می‌کرد با ضعیفان دزد
شحنه با دزد باز کرد امروز

ملخ آمد که بوستان بخورد
بوستانبان ملخ بخورد امروز
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۴۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم