چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۳۹

0
حاشیه

هر که خیری کرد و موقوفی گذاشت
رسم خیرش همچنان بر جای دار

نام نیک رفتگان ضایع مکن
تا بماند نام نیکت یادگار
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم